Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

W poprzednim wpisie informowałem Państwa o moim zapytaniu, skierowanym do prezydenta Rafała Dutkiewicza. Dzisiaj mam przyjemność powiadomić o uzyskanej odpowiedzi.

Przypominam, że zapytanie dotyczyło zadłużenia miasta i związaną z nim obsługą kredytowania. Zadałem następujące pytania:

1) Jakie jest zadłużenie spółek prawa handlowego założonych, przejętych i nabytych przez miasto Wrocław (dalej: tzw. spółki „miejskie”) oraz spółek prawa handlowego gdzie udział/wkład miasta Wrocławia wynosi 50 % i więcej?

2) Ile wynosi całkowita kwota wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 r., w tzw. spółkach „miejskich” oraz spółkach prawa handlowego gdzie udział/wkład miasta Wrocławia wynosi 50 % i więcej?

3) Ile wynosi całkowita kwota niewymagalnych w 2014 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tzw. spółkach „miejskich” oraz spółkach prawa handlowego gdzie udział/wkład miasta Wrocławia wynosi 50 % i więcej?

4) Ile wynosi całkowita kwota zadłużenia tzw. spółek „miejskich” wynikająca z tzw. elastycznej linii kredytowej (limity na rachunkach bankowych)?

Właśnie otrzymałem odpowiedź, którą prezentuję poniżej:

RCzepil_odpowiedź_budzet

Co Państwo o tym sądzą? Przypominam, że podane kwoty dotyczą miejskich SPÓŁEK – zadłużenie miasta to osobny temat…